Where there is love for medicine, there is also love for humanity.
Hippocrates
Cover boek Aardige Dokters Helpen

Aardige dokters helpen

Waarom je als arts zo belangrijk bent voor je patiënt tijdens en na kanker

Aardige dokters helpen gaat over artsen die goede zorg willen geven en over patiënten die goede zorg willen ontvangen. Goede zorg geven, dat doet elke dokter weer anders. Hoe de patiënt die zorg dan ervaart ook. Begrijpen hoe dat zit, opent nieuwe invalshoeken om daar naar te kijken. Vanuit wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en de dagelijkse praktijk neemt de auteur de lezer mee om te onderzoeken waar mogelijkheden liggen om de arts-patient relatie meer op elkaar te laten aansluiten.

Auteur: Jeanette E.W.M. van Dongen-Melman.

Verschenen in 2022 bij Dutch University Press, Amsterdam

5e uitgebreide druk 2024, ISBN: 978-90-9035-770-6

Klik hier om het boek te bestellen

Als arts wil je goede zorg geven. Deskundig zijn. Je vak bijhouden. Maar dat is niet alles. De organisatie van de zorg wordt steeds complexer en veeleisender, met steeds meer verwachtingen en regels vanuit collega’s en beroepsgroep, ziekenhuisorganisaties, zorgverzekeraars, overheid, patiënten en patiëntenorganisaties. Hoe verhoud je je als arts tot al die verwachtingen? Hoe geef je dan vorm aan goede zorg?

Eigenlijk is het antwoord heel eenvoudig. Met het lezen van de titel van dit boek ben je er eigenlijk al. De patiënt komt naar jouw spreekuur omdat je deskundig bent, maar het verschil zit ‘m in aardig zijn. Waarom dat voor patiënten zo essentieel is, wordt in dit boek belicht vanuit nieuwe inzichten uit de neurowetenschappen over emoties. Over welke neurale en hormonale mechanismen daarbij een rol spelen. Aardig zijn is daardoor geen soft business meer, maar hard science. Het verdient daarom een plaats in de geneeskunde en de medische psychologie. Vanuit het perspectief van de patiënt én van de dokter.

Dit boek gaat over waarom je als arts zo ongelooflijk belangrijk bent voor jouw patiënt. Van levensbelang. Letterlijk. Zoals bij kanker, waarbij leven en kwaliteit van leven zo in de handen van de dokter liggen en de communicatie daarover met de patiënt zo wezenlijk is. Maar kanker is niet uniek om de noodzaak te laten zien van een aardige en kundige dokter. Dat speelt overal in de geneeskunde. Omdat het gaat om het leven van de patiënt. En om de kwaliteit van dat leven. En dat leven, waarvan je er maar één hebt, vertrouwt de patiënt jou als dokter toe.

Poster "Hoe het brein werkt"

Bij de 5e druk van het boek in 2024 is een poster toegevoegd die je kunt uitdraaien om aan patiënten uit te leggen hoe het brein werkt. En wat je kunt doen als het brein uit balans is om het weer te laten herstellen.

Over de auteur

Dr. Jeanette E.W.M. van Dongen-Melman is klinisch psycholoog-psychotherapeut in de medische psychologie en verbonden aan het Leids Universitair Medisch Centrum en het Maastricht Universitair Medisch Centrum. Kwaliteit van leven bij kanker en de behandeling ervan staat centraal in haar werk.

Met haar werk wil zij een bijdrage leveren om kanker minder belastend te maken, zowel tijdens als na de behandeling. Zo geeft haar proefschrift On Surviving Childhood Cancer (Erasmus MC, Rotterdam, 1995) aandacht en erkenning aan de late gevolgen van kinderkanker voor kind en gezin. De kwaliteit van leven kan worden verbeterd, door alle mogelijkheden in te zetten om de lichamelijke en emotionele effecten te verzachten, zowel tijdens en na de behandeling. Ook haar boek Oudertraining bij kinderen met gedragsbijwerkingen door corticosteroïden. Handleiding voor de professional (2006) gaat over het draaglijker maken van kinderkanker door de bijwerkingen van behandeling met psychologische methoden te verminderen. Momenteel zet zij haar expertise in om de langetermijngevolgen van kanker bij volwassenen onder de aandacht te brengen.

Daarnaast levert zij een bijdrage aan het innoveren van het werkveld van de medische psychologie. In het boek Kinderpsychologische zorg voor het zieke kind. Wat is er nodig in een academische kinderkliniek? (2001) beschrijft zij samen met kinderartsen, kinderchirurgen en kinderpsychiaters een kwaliteitsstandaard voor kinderpsychologische zorg in ziekenhuizen. Tevens schreef zij mee aan de veldnormen voor het gehele veld van de medische psychologie, kinderen en volwassenen. Deze Veldnormen Medische Psychologie, een uitgave van de secties Psychologen Algemene en Academische Ziekenhuizen (PAZ) en Neuropsychologie van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) en de Landelijke Vereniging Medische Psychologie (LVMP), verscheen in 2020.

Beroepskwalificaties/Opleiding

Contact?

Stuur een email naar: info@aardigedokters.nl